Włókno kokosowe ze względu na swoje właściwości fizyczne od kilkunastu lat stosowane jest z powodzeniem jako podłoże lub domieszka do podłoży ogrodniczych. W uprawie pomidorów w Polsce włókno kokosowe stosowane było do napełniania pierścieni lub w postaci sprasowanych suchych mat COCOVITA. Od kilku sezonów firma Ceres International sprzedaje do uprawy pomidorów maty napełnione rozluźnionym włóknem kokosowym. Dzięki stosowanej technologii produkcji w kokosie zmniejszana jest zawartość potasu, chloru i sodu co wpływa na obniżenie zasolenia. Wytwarzane maty są jednorodne o określonym standardzie.
Również w Holandii, Belgii, Hiszpanii i we Francji sprzedaje się w większości maty kokosowe w takiej postaci. W krajach tych w roku 2000 łączna powierzchnia upraw ogórków i pomidorów pod osłonami w  kokosie wyniosła około 1200 hektarów (wzrost ok.10 % rocznie).Korzyści wynikające z uprawy pomidorów we włóknie kokosowym:

  • wysoki i wyrównany plon,
  • bardzo dobra jakość owoców (wypełnienie, wybarwienie),
  • szybki wzrost roślin dzięki doskonałym warunkom dla rozwoju korzeni, wyższy wczesny plon w porównaniu z pomidorami uprawianymi w wełnie mineralnej,brak problemów z utylizacją mat, możliwość powtórnego wykorzystania zużytego włókna kokosowego, jako składnika innych podłoży, dobra zdrowotność roślin dzięki obecności grzybów z rodzaju Trichoderma, wykazujących działanie antagonistyczne w stosunku do patogenów powodujących choroby systemu korzeniowego

 

 

Do uprawy pomidorów CERES International oferuje dwa rodzaje mat z włóknem kokosowym:

  • szerokości 15 cm i długości 100 cm przeznaczone do uprawy 3 roślin,
  • szerokości 20 cm i długości 100 cm do produkcji pomidorów w systemie "V".

 

Uprawa pomidorów na matach kokosowych jest zbliżona do produkcji na wełnie mineralnej. Przed jej rozpoczęciem bardzo ważne jest wykonanie analizy składu chemicznego wody jaką dysponujemy w gospodarstwie. Na podstawie uzyskanych wyników ustala się skład pożywki, która powinna mieć odczyn pH 5,5 - 5,7 (uzyskuje się go przez dodanie kwasu, którego rodzaj i ilość zależy od jakości wody).

Włókno kokosowe ma dobre właściwości kapilarne dzięki czemu pożywka rozchodzi się równomiernie w całej objętości maty. Ułatwia to przygotowanie powierzchni w szklarni ponieważ maty nie muszą być bardzo dokładnie wypoziomowane. Maty Ceres Kokopak nie wymagają nacinania (jak w wełnie mineralnej) ponieważ na ich spodzie wykonane są cztery rzędy otworów zapewniające doskonały drenaż. Ważne jest odprowadzenie roztworu wypływającego z mat, w tym celu należy wykonać rowki odpływowe wzdłuż rzędów mat. Powierzchnię szklarni lub tunelu wykłada się białą tkaniną polipropylenową lub biało-czarną folią. Aby poprawić warunki cieplne dla rozwoju systemu korzeniowego zaleca się układanie mat na styropianie.