Juta

Juta jest to materiał pochodzenia roślinnego, w 100% ulegający biodegradacji. W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje juty o różnych gramaturach i wymiarach. Juty używa się w ogrodnictwie, budownictwie i handlu jako element dekoracyjny. W szkółkarstwie najczęściej stosuje się ją jako element zabezpieczający rośliny i mulczujący, zaś w budownictwie jako element wzmacniający skarpy, nasypy itp.