• Ceres
  • /
  • /
  • Nawiązaliśmy współpracę z Masterpak

Nawiązaliśmy współpracę z Masterpak

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Masterpak, światowym liderem w produkcji folii tunelowych. Folie tunelowe Masterpak sa? produktami najwyz?szej jakos?ci, zapewniaja?cymi moz?liwos?c? wieloletniego i bezobsługowego zastosowania na konstrukcjach tunelowych. Sa? produkowane z najlepszych materiało?w oraz dodatko?w poprawiaja?cych szereg parametro?w, m.in.: wytrzymałos?c? na rozcia?ganie, przebicie, dodatek EVA wpływa na uzyskanie korzystnego efektu termicznego ograniczaja?cego ro?z?nice? temperatury mie?dzy dniem, a noca?. Ro?z?ny procent dyfuzji s?wiatła pomaga dobrac? włas?ciwa? folie? dla poszczego?lnych upraw i terminu owocowania. Folie ro?z?nych szerokos?ci dostosowujemy do potrzeb klienta, tna?c je na zamawiane długos?ci.