Pożyteczne Mikroorganizmy

Firma Ceres w trosce o skuteczne wspomaganie roślin w walce z chorobami i szkodnikami oferuje produkty biologiczne. Preparaty te zawierają mikroorganizmy pożyteczne oraz pożywkę dla nich. Zawarte w preparatach grzyby i bakterie pomagają zwalczać owady, zapobiegają chorobom oraz zwiększają przyswajalność składników pokarmowych.

Zobacz broszurę „Zero Pozostałości”

BAS ? Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawierający żywe mikroorganizmy środek wspomagający uprawę roślin dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE

Zawarte w preparacie BAS bakterie PGPR spełniają w ekosystemie glebowym ważne role. Produkują związki hamujące rozwój patogenów glebowych, przekształcają nierozpuszczalne formy fosforu w formy przyswajalne dla roślin, produkują hormony, takie jak auksyny czy cytokininy, które stymulują rozwój korzeni. Podane nalistnie zajmują powierzchnię liści blokując możliwość rozwoju patogenom.

Możliwe jest też stosowanie na nasiona, dzięki temu bakterie PGPR i grzyby mikorytyczne kolonizują rozwijający się system korzeniowy, tworząc konkurencje z innymi organizmami, które zagrażają roślinie oraz znacząco powiększając zasięg korzeni i dostępność wody i składników pokarmowych dla rośliny.

Zastosowanie:

W preparacie dostarczamy mikroorganizmy w ich formach przetrwalnikowych, Pozwala to na bezpieczne przechowywanie bez utraty jakości. Aby pobudzić mikroorganizmy do życia, przed zastosowaniem należy rozcieńczyć zawartość butelki w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L  a następnie odstawić na 12-24 h . Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów, pozwoli im natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność.

Preparatu BAS nie należy łączyć z preparatami chemicznymi.

Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Bacillus subtilis
 • Bacillus amyloliquefaciens

Dawkowanie:

 • substrat do siewu   50-100 ml /m3 substratu
 • uprawy pod osłonami   200 ml /1000 m2
 • uprawy polowe   1-2 L/ha
 • drzewa, podkładki i rośliny doniczkowe- moczenie korzeni przed sadzeniem 1 L/ 100 L wody

Wymagane warunki  dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH    4,0-9,0
 • minimalna temperatura    5 ?C
 • optymalna temperatura      20-30 ?C
 • maksymalna temperatura      40 ?C

Opakowanie: 1L

CARBOGEN L - Nawóz aminokwasowy zarejestrowany w UE do stosowania w uprawach ekologicznych

CARBOGEN L to bogaty w łatwo dostępne aminokwasy preparat na bazie drożdży. Stymuluje przemianę materii i aktywuje fizjologiczny wzrost roślin(korzeni, masy zielonej, suchej masy plonu, zawartości cukru). Poprawia także ich zdolność do przezwyciężania okresów stresów, takich jak: wahania termiczne, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i susza.

CARBOGEN L jest także aktywny, stymulując reprodukcję mikroorganizmów, które tworzą ryzosferę,
czyli grzybów mikorytycznych i bakterii PGPR. Rozwój takich drobnoustrojów w glebie jest niezbędny dla
żyzności gleby, ponieważ poprawiają one strukturę gleby, przetwarzają niedostępne pierwiastki na formy
przyswajalne dla roślin, produkują hormony wzrostu wpływające bezpośrednio na wzrost włośników oraz
tworzą z roślinami symbiotyczne związki, bezpośrednio stymulując ich wzrost.

Zastosowanie:

CARBOGEN L można stosować w uprawach wszystkich gatunków. CARBOGEN L znajduje zastosowanie zarówno na polu, jak i pod osłonami. Preparat należy stosować podczas krytycznych okresów wegetacji, starając się unikać najgorętszych godzin podczas dnia. Zaleca się podawanie CARBOGEN L w okresach maksymalnego stresu roślin, w miarę możliwości zwiększając dawki i stosując je częściej. W przypadku stosowania z preparatami BALY, BAS,
BLANKA, FOXY, MATODEX, MATOZILL, SPHERA, KLOZER, TRIASH i innymi preparatami zawierającymi mikroorganizmy należy mieszać je minimum 12 h przed stosowaniem w stosunku 1:1 w celu pobudzenia i osiągnięcia maksymalnego potencjału rozwoju mikroorganizmów. Gotowy roztwór (po upływie 12?24 h aktywacji) należy zużyć w ciągu 24 h. W przypadku oprysków należy unikać wody do sporządzenia roztworu o odczynie zasadowym (pH > 6,5).

Dawkowanie:

Pierwszą aplikację należy przeprowadzić bezpośrednio przed przesadzeniem lub podczas wytwarzania pąków
0,5 l /1000 m2 (max 3-5 l /1000 m2) zabieg powtarzać co 4-6 tygodni przez cały cykl uprawy. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów należy zastosować na glebę lub podłoże ogrodnicze bezpośrednio przed siewem.
Stosować w stosunku 1:1 z preparatami mikrobiologicznymi dla uzyskania pełni efektywności.

Skład:

? Azot organiczny   7,0%

? Węgiel organiczny   15,0%

? Fosfor P2O5   2,3%

? Potas K2O   5,0%

Opakowanie: 1L, 5L

KLOZER - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

KLOZER znajduje zastosowanie w glebach i podłożach ogrodniczych. Jest potężnym sojusznikiem w uprawach pod osłonami, a także w uprawach polowych. KLOZER sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory grzybów należących do
rodzajów Beauveria i Metarhizium oraz innych, które odżywiają się białkami w ciele owadów. Grzyby te, tworząc powiązania tkankowe z rośliną uprawną zaopatrują ją bezpośrednio w substancje odżywcze pozyskane z owadów. Atakują szeroką gamę gatunków, co stanowi ogromną zaletę w kontroli biologicznej owadów szkodliwych. Grzyby entomopatogeniczne dobrze przystosowane do klimatu umiarkowanego, a u odpowiednich owadów-gospodarzy są w stanie prowadzić naturalny cykl reprodukcyjny. Zarodniki przenoszą się przez ruchy powietrza i osiadają w glebie. Do skutecznego działania powyższych grzybów niezbędny jest kontakt owada z zarodnikami grzyba. Po zainfekowaniu owada grzyb szybko się rozwija, co prowadzi do jego śmierci w ciągu kilku dni. Zawarte w preparacie KLOZER grzyby atakują m.in. szpeciele, opuchlaki, wciornastki, mszyce, mączliki, pędraki, drutowce.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów. Pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu KLOZER nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • uprawy pod osłonami200 ml preparatu rozpuścić w 100 l wody/1000 m? (zabieg należy powtórzyć po 7?10 dniach)
 • uprawy polowe oraz sadownicze 200 ml preparatu rozpuścić w 800 l/1ha (zabieg należy powtarzać min. 2 razy
  w sezonie)
 • podłoże uprawowe 150 ml/m?

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Beauveria bassiana
 • Metarhizium anisopliae

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH                                             5,0 – 11,0
 • min temperatura                          5 ?C
 • optymalna temperatura                20 – 30 ?C
 • maksymalna temperatura             40 ?C

 

Właściwości preparatu:

 • pH    6,5
 • gęstość  0,9 g/ cm3
 • kolor karmel
 • postać preparatu gęsty płyn

Opakowanie: 1L

TRIASH ? Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

TRIASH to mieszanka grzybów mikoryzowych i bakterii PGPR. Bakterie strefy korzeniowej kolonizują korzenie i zapewniają korzystne efekty, takie jak szybszy wzrost roślin i zmniejszona podatność na warunki stresowe, większa dostępność składników nawozowych znajdujących się w podłożu. Grzyby mikorytyczne przyczyniają się do zwiększenia potencjału plonotwórczego roślin, a występujące w preparacie TRIASH zarodniki grzybów z rodzaju Trichoderma po rozwinięciu się z nich grzybni prowadzą do szybkiej kolonizacji podłoża, zapobiegając rozwojowi patogenów.


Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów. Pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie
i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu TRIASH nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • Uprawy w podłożu   50 ? 100 ml /  m3
 • Uprawy w glebie   1,0 ? 1,5 L / ha
 • moczenie korzeni przed sadzeniem (rośliny doniczkowe oraz drzewa)   1 L/ 100 L wody

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Trichoderma asperellum
 • Trichoderma harzianum

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH   4,0-9,0
 • min temperatura   5 ?C
 • optymalna temperatura   20-30 ?C
 • maksymalna temperatura   40 ?C

Opakowanie: 1L

FOXY - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

Działanie preparatu FOXY polega na zapobieganiu występowania fuzariozy roślin, dzięki zasiedleniu rośliny przez pożyteczne grzyby Fusarium oxysporum zawarte w FOXY. Ze względu na to, że zarodniki grzybów chorobotwórczych mogą przetrwać w glebie nawet kilka lat, zaleca się stosowanie FOXY w przypadku gdy choroby grzybowe pojawiły się w poprzednich latach, nawet jeśli obecnie nie występują objawy chorobowe. W mieszaninie znajduje się kilka innych pożytecznych gatunków grzybów i bakterii, które konkurują z patogenami przez produkcję metabolitów wtórnych, rywalizację o przestrzeń i wchłanianie składników odżywczych.

Zawarte w FOXY mikroorganizmy przyczyniają się do rozwoju systemu korzeniowego przez przyspieszenie namnażania się komórek korzeni. Preparat należy zastosować zapobiegawczo przed wystąpieniem objawów chorób na roślinach.

Zastosowanie:
Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów, pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu FOXY nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • Uprawy pod osłonami (pomidor, ogórek, oberżyna, cukinia, melon, seler, rzodkiewka, kapusta, sałata, szpinak, zioła) – 200?400 ml /1000 m2
 • Uprawy polowe (stosować zaraz po siewie/sadzeniu) – 2?4 l/ha
 • Substrat do wysiewu – 1?2 l/m3
 • Fertygacja – 200?300 ml/100 l wody
 • Rośliny doniczkowe – 2?3 l/ha

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Fusarium oxysporum

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH   4,0-9,0
 • min temperatura   5 ?C
 • optymalna temperatura   20-30 ?C
 • maksymalna temperatura   40 ?C

Opakowanie: 1L

SPHERA- Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

Zawarte w preparacie grzyby mikoryzowe utworzą z korzeniami roślin układ symbiotyczny. Dodatkowo SPHERA zawiera bakterie glebowe PGPR, które naturalnie współdziałają z korzeniami roślin, wiążąc azot atmosferyczny, poprawiając strukturę gleby, zapewniając większą ilość powietrza, produkując hormony wzrostu stymulujące rozwój włośników czy uwalniając do roztworu glebowego jony fosforowe zgromadzone w nieprzyswajalnych formach.
Dzięki tej złożonej współpracy grzybów, bakterii i roślin uprawnych powierzchnia chłonna korzeni zostaje zwiększona nawet siedmiokrotnie, co w sposób widoczny odbija się na wzroście i rozwoju roślin. Ostatecznie wzrasta produktywność roślin.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów, pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu SPHERA nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • Uprawy pod osłonami   200 ? 300 ml / 1000 m2
 • Uprawy polowe   2 – 3 l / ha
 • Substrat do wysiewu  150 ? 200 ml / m3

Skład gatunkowy:

 • Glomus mossae
 • Rhizoglomus irregulare
 • Funnelliformis caledonium
 • Bacillus megaterium
 • Azotobacter vinelandii
 • Rhodopseudomonas palustris

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH  5,0 ? 8,0
 • min temperatura  5 ?C
 • optymalna temperatura  20-30 ?C
 • maksymalna temperatura  40 ?C

Opakowanie: 1L

ECODES - Pewna dezynfekcja w uprawach ogrodniczych

ECODES ze względu na swój prosty skład, uniwersalne zastosowanie i atrakcyjną cenę stanowi jeden z podstawowych wyborów w zakresie dezynfekcji w każdym gospodarstwie ogrodniczym. ECODES odróżnia się od innych dostępnych na rynku produktów o podobnym składzie znacząco wyższą zawartością obu składników. Począwszy od dezynfekcji konstrukcji, maszyn i wyposażenia, przez dezynfekcję narzędzi i pojemników, a także podłoża, wody i instalacji irygacyjnych, ECODES skutecznie radzi sobie z powszechnie występującymi zagrożeniami mikrobiologicznymi.

Zastosowanie:

Nie stosować w mieszaninie z kwasami.

Dawkowanie:

Od 0,002%, w zależności od potrzeby i sytuacji. Skonsultuj się z handlowcem w celu ustalenia dawki.

Skład:

 • Nadtlenek wodoru   510?540 g/l
 • Srebro  0,5 g/l

Opakowanie: 5 l, 20 l

BIOBACTER? - Nawóz WE ? dolistny o działaniu odkażającym

BIOBACTER? to stabilna, płynna mieszanina zawierająca rozpuszczalny w wodzie cynk, zestaw kwasów nadtlenowych i karboksylowych oraz nadtlenek wodoru. Cynk to trudno dostępny pierwiastek o dużym znaczeniu
w uprawach. Jest niezbędny dla osiągnięcia potencjału produkcyjnego upraw. Wspomaga efektywność wykorzystania innych pierwiastków mineralnych, takich jak azot. Najczęściej niedobór cynku występuje na glebach
bogatych w materię organiczną oraz w fosfor. Wysokie pH gleby lub pożywki znacząco redukuje pobieranie cynku (nawet trzydziestokrotnie).

BIOBACTER? dzięki specjalnej formulacji stwarza optymalne warunki dla absorbcji cynku przez tkanki roślinne, zwiększając wydajność zabiegu. Efektem działania BIOBACTER? podanego w oprysku jest uwolnienie dużej ilości jonów hydroksylowych, grup acetylowych i wolnego tlenu. Te naturalne związki, działając na błony drobnoustrojów, pomagają utrzymać powierzchnię liści w czystości.

BIOBACTER? podnosi jakość wody do irygacji (w zbiornikach lub w systemach zalewowych) przez wytrącanie
związków octanowych, obniżanie pH i zapobieganie przenoszeniu patogenów. Stosowanie BIOBACTER? w niskich dawkach w zbiornikach wodnych nie tylko zapobiega tworzeniu się zmętnienia spowodowanego rozwojem glonów i śluzów, ale ma wpływ na ograniczenie rozwoju bakterii i grzybów.

Zastosowanie:

Unikaj używania w najgorętszych godzinach dnia, produkt powinien wyschnąć możliwie wolno. Spryskaj drobną kroplą, świeżo przygotowanym roztworem (roztwór niewykorzystany nie zachowuje swoich właściwości). BIOBACTER? można mieszać z większością pestycydów, wzmacniając ich skuteczność. Zawsze dodawaj BIOBACTER? jako pierwszy do roztworu wodnego. Nie mieszaj ze związkami zawierającymi Cu, Mn, Al, Fe, S i oleje, a w razie wątpliwości zrób małą próbę (niewłaściwa reakcja to wzburzenie mieszanki). Dotychczas nie stwierdzono szkodliwości na żadnej uprawie i żadnej odmianie, warto jednak sprawdzić na małej powierzchni przed zastosowaniem.

W przypadku użycia twardej wody lub wody o wyjątkowo wysokim pH najlepiej stosować najwyższą dawkę.
W przypadku uznanej potrzeby nie zwiększać dawki, ale skrócić czas między opryskami. BIOBACTER? nie powinien być stosowany z wodą zawierającą duże ilości chloru.

Dawkowanie:

 • Uprawy sadownicze, polowe i pod osłonami oprysk drobną kroplą w ilości  200?250 ml/100 l wody
 • W systemach nawadniania zalewowego podawać stale 200?250 ml BIOBACTER? na każdy m? wody

Skład:

 • Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 2%
 • Kwas nadoctowy
 • Kwas octowy
 • Nadtlenek wodoru

Opakowanie: 1 l, 10 l

SILVER - Nawóz WE ? przeciwstresowy NK z cynkiem

SILVER łączy w sobie dwa elementy ? aktywność jonów srebra oraz nadtlenku wodoru. Dzięki temu znacząco podnosi się wydajność preparatu. Główne zalety tego produktu to długotrwałe działanie i brak pozostałości w roślinie. SILVER skutecznie stymuluje produkcję fitoaleksyn (związki obronne produkowane przez roślinę w odpowiedzi na infekcje) i wspiera procesy fizjologiczne. SILVER podnosi aktywność chlorofilu, co powoduje zwiększenie akumulacji suchej masy i pozwala wykorzystać potencjał genetyczny upraw. Dla pełnego wsparcia procesów fizjologicznych warto zapewnić łatwo dostępny wapń (CALCIO MAX).

SILVER to ekologicznie zrównoważony preparat, który poprawia kondycję roślin i wpływa na możliwość dłuższego przechowywania.

Zastosowanie:

Unikaj używania w najgorętszych godzinach dnia, produkt powinien wyschnąć możliwie wolno. Spryskaj drobną kroplą świeżo przygotowanym roztworem (roztwór niewykorzystany nie zachowuje swoich właściwości). SILVER można mieszać z większością pestycydów wzmacniając ich skuteczność. Dodaj SILVER jako pierwszy do roztworu wodnego. Nie mieszaj ze związkami zawierającymi Cu, Mn, Al, Fe, S i oleje, a w razie wątpliwości zrób małą
próbę (niewłaściwa reakcja to wzburzenie roztworu). Dotychczas nie stwierdzono szkodliwości na żadnej uprawie i żadnej odmianie. Warto jednak sprawdzić na małej powierzchni przed zastosowaniem.

Dawkowanie:

 • Zabiegi dolistne    150?200 ml/100 l wody (max 300 ml/100 l wody)
 • Mnożarki: siewki, sadzonki, przygotowanie nasion  50-100 ml/100 l

Zaleca się stosowanie SILVER w połączeniu z BIOBACTER? w celu poprawy jakości mieszanki

 • profilaktycznie 150?200 ml BIOBACTER? i 100?150 ml SILVER
 • w konieczności 100 ml BIOBACTER? i 150?200 ml SILVER

Skład:
Azot ogółem (N)  11,5%
Azot azotanowy (NO3)  6,5%
Azot amonowy (NH)   5%
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie   5%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie   1%
Sole srebra   

Opakowanie: 1 l, 10 l

KEN? - Nawóz WE do regeneracji gleby

KEN? to płynna mieszanina rozpuszczalnego w wodzie cynku zawierająca stabilizowane kwasy peroksydowe. Zastosowanie produktu prowadzi do powstania dużej ilości jonów hydroksylowych, grup metanowych i wolnego tlenu. Wysoce reaktywne składniki utleniają zewnętrzne błony mikroorganizmów, hamując ich rozwój.
KEN? pomaga obniżyć pH, co poprawia dostępność jonów wapnia i mikroelementów. Podanie KEN? na nieobsadzoną glebę zapewnia przed siewem lub sadzeniem utlenienie wszelkich substancji pozostałych po poprzednich uprawach i powodujących zmęczenie gleby. Przyspiesza utlenianie resztek po uprawowych i degraduje mechanizmy ochronne form zimujących niektórych szkodników jak wciornastki i nicienie. Kiedy KEN? podawany jest w trakcie uprawy, produkcja dużych ilości tlenu pochodzącego z reakcji z materią organiczną obecną w glebie ogranicza występowanie chorób i ma widocznie korzystny wpływ na rozwój korzeni. KEN? pomaga też zmniejszyć problemy związane z bardzo zwartymi gleba mi z tendencją do tworzenia się skorupy.

Zastosowanie:

KEN? stosuje się wyłącznie na glebę, dowolnym sposobem (deszczowanie, taśmy, kroplowniki, podlewanie wężem).
Produkt należy rozprowadzić na wilgotnej glebie. Należy unikać aplikacji w gorących godzinach podczas dnia.
Skonsultuj się z dystrybutorem w zakresie ustalenia właściwej dawki w konkretnym przypadku. Po zabiegu konieczne jest przywrócenie żyzności biologicznej gleby za pomocą preparatu mikoryzowego: TRIASH, SPHERA i inne wymienione w katalogu produkty (str. 12-22).

Dawkowanie:

 • przedsiewnie lub przed sadzeniem 7?20 l/1000 m2
 • po siewie i w sadach 5 l/1000 m2
 • w obecności roślin 2?3 l/1000 m2

Skład:

 • Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie   2%
 • Kompleks hydroksylowy
 • Nadtlenek wodoru

Opakowanie: 10 l

CALCIO MAX - Nawóz Ca-Mg-Si+ mikro zarejestrowany w UE do stosowania w uprawach ekologicznych

Wapń jest niezbędnym elementem rozwoju roślin i odgrywa fundamentalną rolę w procesie wzrostu i plonowania. Zmiany w tkankach roślin spowodowane niedoborem wapnia ułatwiają atak patogenów i prowadzą do spadku plonów. Objawy niedoboru wapnia łatwiej zaobserwować na glebach kwaśnych, ale także w warunkach niedotlenienia korzeni, np. w glebach o dużej zawartości sodu, gdzie w zbitym podłożu brak tlenu nie sprzyja rozwojowi włośników. W związku z tym przypominamy, że poza stosowaniem CALCIO MAX regularne stosowanie
KEN? jest w stanie znacząco i szybko wspomóc wchłanianie wapnia w krytycznych sytuacjach w roślinach w pełni produkcji.

CALCIO MAX zapewnia odpowiednią przyswajalność wapnia w fazie silnego rozwoju wegetatywnego, przed kwitnieniem i we wczesnych stadiach rozwoju owoców, kiedy zostaje zdeterminowana ilość komórek, które wezmą udział w tworzeniu owocu, co określa jego ostateczną wielkość.

Zastosowanie:

Stosować wyłącznie dolistnie w lekko zakwaszonym roztworze. Produkt dodawać do pojemnika wypełnionego wodą i dokładnie wymieszać.

Dawkowanie:

 • Produkcja rozsad: 100?200 g/100 l, nawet wielokrotnie, w zależności od potrzeb
 • Rośliny ozdobne: 50?300 g/100 l, w zależności od stanu uprawy
 • Kwiaty cięte: 1?2 kg/ha, w zależności od stanu uprawy
 • Warzywa, zioła i owoce pod osłonami: 100?200 g/100 l
 • Uprawy polowe: 0,5?3 kg/ha od wschodów lub posadzenia
 • Sady i winnice: 0,5?2 kg/ha od pierwszych liści do kwitnienia

Skład:

 • Wapń (CaO)  36,5%
  (surowce: węglan wapnia, magnezyt
  wyłącznie pochodzenia naturalnego)
  Produkt zawiera również:
 • Krzem (SiO)   4%
 • Magnez (Mg)   2,4%
 • Mangan (Mn)   16 mg
 • Żelazo (Fe)   52 mg
 • Cynk (Zn)    1750 mg

Opakowanie: 3 kg, 10 kg

BALY - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

BALY to nowość wśród produktów nawozowych o specyficznym działaniu i jest znaczącą alternatywą dla metod chemicznych. Zawiera mieszankę zarodników grzybów mikoryzowych Glomus sp. oraz bakterii PGPR (wspomagających wzrost roślin) z rodzaju Bacillus i drożdży Aureobasidium. Ich rola to poprawa struktury gleby, zapewnienie dostępu tlenu do strefy korzeniowej, produkcja hormonów wzrostu, udostępnianie roślinie fosforu, chelatowanie składników pokarmowych znajdujących się w roztworze glebowym, ograniczanie wzrostu szkodliwych organizmów. Te wszystkie funkcje i widoczne skutki stosowania to jedno, ale stosowanie ich nie ogranicza się do
podania do gleby. Oprysk rośliny ma na celu skolonizowanie powierzchni liści przez pożyteczne mikroorganizmy
i ograniczenie lub niedopuszczenie do rozwoju mączniaków i szarej pleśni w uprawach polowych, pod osłonami, w sadach, winnicach i jagodnikach.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów, pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu BALY nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • uprawy pod osłonami 200 ml/100 l wody
 • uprawy polowe oraz sadownicze 2?3 l w 500?800 l /ha

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Bacillus pumilis
 • Bacillus licheniformis
 • Aureobasidium pullulans

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH  4,0?9,0
 • minimalna temperatura  5?C
 • optymalna temperatura  20?30?C
 • maksymalna temperatura  40?C

Opakowanie: 1 l

BLANKA - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

BLANKA zawiera zarodniki grzybów mikorytycznych, z których część żywi się owadami, takimi jak mszyce, wciornastki, mączlik szkarniowy, a także żerującymi pod ziemią pędrakami, drutowcami i innymi larwami. Przez połączenia tkankowe z roślinami substancje pozyskane w ten sposób przez grzyby przekazywane są roślinom, przyczyniając się do ich rozwoju. Do skutecznego działania powyższych grzybów niezbędny jest kontakt owada z zarodnikami grzyba i wysoka wilgotność. Po zainfekowaniu owada grzyb szybko rozwija się w jego wnętrzu, co prowadzi do jego śmierci w ciągu kilku dni.

Dzięki zastosowaniu preparatu BLANKA potencjał wzrostu wspomnianych grzybów znacznie wzrasta, BLANKA zawiera też bakterie ryzosfery (PGPR), które kolonizują system korzeniowy roślin i przynoszą korzystne efekty dla roślin, takie jak szybszy wzrost korzeni i zmniejszona wrażliwość na stresy.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie i zmieszać z preparatem CARBOGEN L, a następnie odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału mikroorganizmów. Pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Preparatu BLANKA nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

 • uprawy pod osłonami (kwiaty, warzywa, rośliny doniczkowe) aplikacja na liście 200?300 ml na 100 l wody/1000 m?(zabieg należy powtórzyć po 7?10 dniach)
 • uprawy polowe oraz sadownicze 1?2 l na 800 l wody/ha zabieg należy powtarzać co 15 dni w razie konieczności

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Leconicillium lecanii
 • Beauveria bassiana

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu bakterii zawartych w preparacie:

 • pH  5?8,5
 • minimalna temperatura  8?10?C
 • optymalna temperatura  25?30?C
 • maksymalna temperatura  35?40?C

Opakowanie: 1 l

MATODEX - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność nicieni cystowych

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

Nicienie cystowe powodują co roku znaczne straty we wszystkich uprawach rolnych a ich kontrola chemiczna jest często ograniczona lub całkowicie nieskuteczna. Bacillus firmus wchodząca w skład preparatu MATODEX to bakteria, która namnaża się na powierzchni korzeni, wchłania i metabolizuje wydzielane przez nie substancje takie jak organiczne aminokwasy i cukry, które następnie wykorzystuje jako składniki odżywcze, nie dając nicieniom dostępu do nich. Działa również bezpośrednio na jaja, degradując ich białka. Grzyby z rodzaju Streptomyces wydzielają związki powodujące rozpad nicieni i uwalnianie zgromadzonych przez nie składników pokarmowych. Mikroorganizmy glebowe, które zmniejszają niszczący potencjał nicieni, należą do najważniejszych środków kontroli biologicznej, które mogą być stosowane w konwencjonalnych i organicznych uprawach.

Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie, zmieszać z preparatem CARBOGEN L i odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału
mikroorganizmów. Pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Stosować z dużą ilością wody, aby zapewnić wniknięcie preparatu na 15?20 cm. MATODEX należy stosować bezpośrednio na glebę przed sadzeniem lub bezpośrednio po sadzeniu roślin. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

W fertygacji 2?4 l/ha, w razie potrzeby zwiększyć ilość i/lub powtórzyć. Zastosować ponownie w ciepłej porze roku, w połączeniu z KEN? dla lepszego rozwoju korzeni.

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Streptomyces avermitilis
 • Bacillus firmus

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH  6?9,5
 • minimalna temperatura  8?C
 • optymalna temperatura  20?30?C 
 • maksymalna temperatura  40?C

Opakowanie: 1 l

MATOZILL - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność nicieni cystowych

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

Nicienie cystowe powodują co roku znaczne straty we wszystkich uprawach rolnych a ich kontrola chemiczna jest często ograniczona lub całkowicie nieskuteczna. Wchodzące w skład preparatu MATOZILL grzyby z rodzajów Pochonia i Purpureocollium mają zdolność do wnikania w nicienie i uwalniania do środowiska korzeniowego produktów ich rozkładu. MATOZILL pomaga roślinom przetrwać w środowisku, w którym występują nicienie i jednocześnie stymuluje rozwój korzeni dzięki mikoryzie. Mikroorganizmy glebowe, które zmniejszają niszczący potencjał nicieni, należą do najważniejszych środków kontroli biologicznej, które mogą być stosowane w konwencjonalnych i organicznych uprawach.


Zastosowanie:

Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć w wodzie, zmieszać z preparatem CARBOGEN L i odstawić na 12?24 h dla uaktywnienia mikroorganizmów zawartych w preparacie. Ta aktywacja pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału
mikroorganizmów. Pozwoli im też natychmiast rozpocząć pracę w glebie czy na roślinie i zapewni dłuższą aktywność. Stosować z dużą ilością wody, aby zapewnić wniknięcie preparatu na 15?20 cm. MATOZILL należy stosować bezpośrednio na glebę przed sadzeniem lub bezpośrednio po sadzeniu roślin. Można stosować jednocześnie z innymi preparatami mikoryzowymi, jednak w takiej sytuacji samą aktywację należy prowadzić w oddzielnych pojemnikach.

Dawkowanie:

W fertygacji 2?4 l/ha, w razie potrzeby zwiększyć ilość i/lub powtórzyć. Zastosować ponownie w ciepłej porze roku, w połączeniu z KEN? dla lepszego rozwoju korzeni.

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Pochonia chlamydosporia
 • Purpureacillium liliacinum

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH  6?9,5
 • minimalna temperatura  8?C
 • optymalna temperatura  20?30?C 
 • maksymalna temperatura  40?C

Opakowanie: 1 l

TURI-L - Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów

Środek zawierający żywe mikroorganizmy, wspomagający uprawę roślin, dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych w UE.

TURI L jest ważną alternatywą dla metod chemicznych w celu ograniczenia stresów biotycznych ograniczających produktywność roślin. W zastosowaniu w rolnictwie ekologicznym chroni populacje bakterii z rodzaju Bacillus, które są uważane za najważniejszego sojusznika rolnika. Mają one wpływ na utrzymanie zdrowego środowiska dla wzrostu roślin. Niektóre gatunki bakterii, należące do rodzaju Bacillus, okazały się skuteczne w redukcji obecności larw motyli, także minujących jak Skośnik (Tuta absoluta). TURI L można stosować dolistnie, najlepiej z adjuwantami. Ważne, żeby stosować wyłącznie w konieczności i najlepiej w chłodniejszej porze dnia.


Zastosowanie:

Preparatu TURI-L nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Zabieg należy przeprowadzić w godzinach wieczornych, rozpuszczając preparat w roztworze lekko kwaśnym. W razie potrzeby zabieg powtarzać co 5?7 dni.

Dawkowanie:

 • Uprawy ogrodnicze (ziemniaki, pomidory, papryka, tytoń, sałaty, kapustne i dyniowate w polu lub pod osłonami
  1 l/ha
 • Sady, winnice, jagodniki 1?2 l/ha regularnie co 7?10 dni
 • Murawy, kukurydza, bobowate, słonecznik 0,75?1,0 l/ha
 • Ozdobne w doniczkach lub w ziemi: 200 ml/100 l

Skład gatunkowy:

 • Glomus intraradices
 • Glomus mossae
 • Bacillus thuringensis ssp kurstaki

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH  4?9
 • minimalna temperatura  5?C
 • optymalna temperatura  20?30?C 
 • maksymalna temperatura  40?C

Opakowanie: 1 l

Zapytaj o produkt:

Polska Centralno - Wschodnia:

Michał Dudziński

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

Polska Południowa:

tel. +48 668 828 333

e-mail: info@ceres.pl

Polska Zachodnia:

Bartosz Mazurczak

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl


e-mail: info@ceres.pl

Szybki kontakt przez formularz online