Pożyteczne Mikroorganizmy

Firma Ceres w trosce o skuteczne wspomaganie roślin w walce z chorobami i szkodnikami oferuje produkty biologiczne. Preparaty te zawierają mikroorganizmy pożyteczne oraz pożywkę dla nich. Zawarte w preparatach grzyby i bakterie pomagają zwalczać owady, zapobiegają chorobom oraz zwiększają przyswajalność składników pokarmowych.

Zobacz broszurę “Zero Pozostałości”

BAS – Mieszanka bakterii ryzosferowych

Wśród metod biologicznych BAS może być ważną alternatywą dla chemicznych metod ograniczania stresów biotycznych i abiotycznych. W przypadku zastosowań w rolnictwie ekologicznym, BAS specjalnie chroni populacje bakterii z rodzaju Bacillus szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie i uważanych za nieodłącznych sojuszników w rolnictwie. Zapewniając ekologicznie czystą i zrównoważoną metodę utrzymania zdrowego środowiska wzrostu roślin.

Niektóre gatunki bakterii należące do rodzaju Bacillus okazały się skuteczne w utrzymywaniu środowiska sprzyjającego wzrostowi roślin. Glebowe gatunki Bacillus również oferują kilka zalet w porównaniu do innych organizmów, w rzeczywistości są zdolne do tworzenia endospor i dlatego są w stanie tolerować skrajne pH, temperatury i warunki osmotyczne. Zawarte w preparacie BAS bakterie produkują lotne związki o rzeczywistym znaczeniu agronomicznym. Związki te odgrywają ważną rolę w hamowaniu rozwoju patogenów glebowych.  Bakterie Bacillus określane są jako bionawóz ponieważ przekształcają nierozpuszczalne formy fosforu w formy przyswajalne dla roślin.

Niektóre z bakterii zawartych w BAS, należą do grupy gatunków bakterii stymulujących rozwój roślin, działanie pozostałych polega na utrwalaniu atmosferycznego azotu. Ponadto, wytwarzają one hormony, takie jak auksyny czy cytokininy, które stymulują rozwój korzeni. Są również niezbędne do uwalniania składników odżywczych, usuwania innych szkodliwych populacji bakterii. Dzięki powyższym działaniom bakterie Bacillus stają się coraz ważniejsze w zrównoważonych systemach rolniczych.

BAS przeznaczony jest do aplikowania na liście lub bezpośrednio na podłoża ogrodnicze. Możliwe jest też stosowanie na nasiona, dzięki temu bakterie kolonizują rozwijający się system korzeniowy, tworząc konkurencje z innymi organizmami, które zagrażają systemowi korzeniowemu.

Z uwagi na swój mikrobiologiczny charakter nie zaleca się mieszania BAS z innymi środkami chemicznymi.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie bakterie wymagają źródła azotu do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu BAS w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny bakterii.

 

Dawkowanie:

• substrat do siewu – 50-100 ml /m3 substratu

• uprawy pod osłonami – 200 ml /1000 m2

• uprawy polowe – 1-2 L/ha

• drzewa, podkładki i rośliny doniczkowe – zamaczanie korzenia przed sadzeniem – 1 L/100L wody

 

Skład:

• Azot organiczny – 1%

• Węgiel organiczny – 10%

• Materia organiczna – 30%

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu bakterii zawartych w preparacie:

• pH – 4,0-9,0

• min temperatura – 5 ºC

• optymalna temperatura – 20-30 ºC

• maksymalna temperatura – 40 ºC

 

Właściwości preparatu:

• pH – 5,5-7,5

• gęstość -1g/cm3

• kolor – karmel

• postać preparatu- gęsty płyn

 

Opakowanie: 1L

BLANKA - Mieszanka mikroorganizmów m.in. grzybów owadobójczych z rodzajów Beauveria, Lecanicillium

BLANKA zawiera naturalnie występujące w glebie grzyby owadobójcze zwalczające między innymi: mszyce, wciornastki, mączlika szklarniowego.

Grzyby z rodzaju Beauveria należą do owadobójczych grzybów glebowych, atakuje wiele gatunków owadów między innymi: mszyce, mączliki, wciornastki, stonkę ziemniaczaną, pędraki, drutowce. Grzyby te odgrywa ważną rolę w naturalnej redukcji szkodliwych owadów żyjących w glebie. Do skutecznego działania powyższych grzybów niezbędny jest kontakt owada z zarodnikami grzyba. Gdy owad jest zainfekowany, grzyb szybko rozwija się w jego wnętrzu, odżywiając się składnikami odżywczymi obecnymi w ciele owada, a zainfekowane owady przestają żerować i giną w ciągu kilku dni. Dzięki zastosowaniu preparatu BLANKA potencjał wzrostu grzybów pożytecznych znacznie wzrasta, osiągając miliard jtk. (jednostek tworzących kolonie). Warunki optymalnego działania produktu to wysokie temperatury i podwyższona wilgotność. Ogólny efekt działania BLANKA skutkuje stworzeniem korzystnych warunków wzrostu oraz wytworzeniem przez rośliny większego plonu.

 

Zastosowanie produktu:

Zaleca się połączenie preparatu BLANKA w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L (wykorzystywanym jako organiczne źródło pożywienia) minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny grzybów zawartych w preparacie.

BLANKA jest produktem przeznaczonym do zastosowania w formie oprysku na liście oraz doglebowo.

Preparat BLANKA najlepiej działa w warunkach wysokiej wilgotności powietrza dlatego zaleca się przeprowadzanie oprysków późnym wieczorem.

Preparatu BLANKA nie należy łączyć z fungicydami.

 

Dawkowanie:

• uprawy pod osłonami (kwiaty, warzywa, roślin doniczkowe) aplikacja na liście– 200- 300 ml na 100 L wody /1000 m2 zabieg należy powtarzać co 7-10 dni (w celu osiągnięcia szybszego działania preparatu, zabieg należy powtarzać co 3 dni)

• uprawy polowe oraz sadownicze– 1-2L na 800L wody /ha zabieg należy powtarzać co 15 dni (w celu osiągnięcia szybszego działania preparatu, zabieg należy powtarzać co 5-7 dni)

 

Skład:

• Azot organiczny – 0,2%

• Węgiel organiczny – 42%

 

Optymalne warunki:

• pH – 4,0-9,0

• min temperatura – 8-10ºC

• optymalna temperatura – 25-30 ºC

• maksymalna temperatura – 35-40 ºC

 

Właściwości preparatu:

• pH – 6,5

• gęstość -0,9g/cm3

• kolor – bursztynowy

• postać preparatu- gęsty płyn

 

Opakowanie: 1L

CARBOGEN L - Płynna pożywka dla mikroorganizmów

CARBOGEN L to preparat na bazie drożdży, bogaty w łatwo dostępne aminokwasy w aktywnej postaci. CARBOGEN L stymuluje przemianę materii i aktywuje fizjologiczny wzrost roślin (wzrost części nadziemnej i rozwój korzeni, wzrost jakości owoców oraz wzrost suchej masy owoców i poziomu cukru), a także poprawia ich zdolność do przezwyciężania okresów stresów takich jak: wahania termiczne, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i stres wodny.

CARBOGEN L nie jest fizjologicznie aktywny tylko wobec roślin, ale stymuluje reprodukcję mikroorganizmów, które tworzą ryzosferę. Rozwój takich drobnoustrojów w glebie jest niezbędny dla żyzności gleby, ponieważ te organizmy są w stanie przetwarzać pewne substancje na farmy przyswajalne dla roślin.

 

Zastosowanie produktu:

CARBOGEN L to preparat na bazie drożdży. CARBOGEN L stymuluje przemianę materii i aktywuje fizjologiczny wzrost roślin (wzrost części nadziemnej i rozwój korzeni, wzrost jakości owoców oraz wzrost suchej masy owoców i poziomu cukru), a także poprawia ich zdolność do przezwyciężania okresów stresów takich jak: wahania termiczne, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i stres wodny.

W przypadku stosowania z preparatami BAS, BLANKA, KLOZER, TRIASH należy mieszać odpowiednio wcześniej w stosunku 1:1 w celu maksymalnego rozmnożenia populacji mikroorganizmów.

W przypadku oprysków należy unikać wody o odczynie zasadowym (pH>6,5)

 

Dawkowanie:

Pierwszy zabieg aplikacji należy przeprowadzić bezpośrednio przed sadzeniem lub podczas wytwarzania pąków 0,5 L / 1000 m2 (maksymalnie 3-5 L /  1000 m2) zabieg powtarzać co 4-6 tygodni przez cały cykl uprawy. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zastosować na glebę lub podłoże ogrodnicze bezpośrednio przed siewem/sadzeniem roślin.

 

Skład:

• Azot organiczny – 7,0%

• Węgiel organiczny – 15,0%

• Fosfor P2O5 – 2,3%

• Potas K2O – 5,0%

 

Właściwości preparatu:

• pH – 6,9

• gęstość -1g/cm3

• kolor – jasnobrązowy

• postać preparatu – gęsty płyn

KLOZER - Mieszanka mikroorganizmów m.in. grzybów owadobójczych z rodzajów Beauveria, Metarhizium

KLOZER znajduje zastosowanie w glebach i podłożach ogrodniczych. Jest potężnym sojusznikiem w uprawach pod osłonami, a także w uprawach polowych. KLOZER sprzyja rozwojowi użytecznej mikroflory grzybów należących do rodzaju Beauveria i Metarhizium oraz innych, które wzrastają dzięki białkom oraz substancjom chitynowym w ciele owadów. Dwa zawarte w preparacie grzyby, wzrastają na substancjach chitynowych z których zbudowane są pancerze stawonogów. Grzyby te, inaczej zwane entomopatogenicznymi, można zaliczyć do najbardziej skutecznych naturalnych wrogów owadów z ekosystemów rolniczych. Mają szeroką gamę gatunków na których żerują, co stanowi ogromną zaletę w kontroli biologicznej owadów szkodliwych. Grzyby entomopatogenniczne są dobrze przystosowane do klimatu umiarkowanego, a u odpowiednich owadów-gospodarzy są w stanie prowadzić naturalny cykl reprodukcyjny. Zarodniki przenoszą się przez ruchy powietrza i osiadają w glebie. Do skutecznego działania powyższych grzybów niezbędny jest kontakt owada z zarodnikami grzyba. Gdy owad jest zainfekowany, grzyb szybko rozwija się w jego wnętrzu, odżywiając się składnikami odżywczymi obecnymi w ciele owada, a zainfekowane owady przestają żerować i giną w ciągu kilku dni.

Zawarte w preparacie KLOZER grzyby atakują m. in. szpeciele, opuchlaki, wciornastki, mszyce, mączliki, pędraki, drutowce.

Dzięki zastosowaniu preparatu KLOZER potencjał wzrostu grzybów znacznie wzrasta, osiągając miliard jtk. (jednostek tworzących kolonie). KLOZER zawiera bakterie ryzosfery, które kolonizują system korzeniowy roślin i przynoszą korzystne efekty dla roślin, takie jak szybszy wzrostu i zmniejszona wrażliwość na stresy.

Zawarte w preparacie grzyby mają zdolność do tworzenia interakcji między organizmem grzyba a rośliną, obecność strzępek grzybów w tkankach roślinnych interpretuje się jako adaptacyjny mechanizm ochrony przed szkodnikami roślinożernymi. Ponadto grzyby te mogą być odżywiane przez korzenie. Mimo to owady nadal stanowią główne źródło pożywienia dla rozwoju grzyba.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie grzyby wymagają źródła węgla organicznego do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu KLOZER w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny grzybów.

Preparatu KLOZER nie należy łączyć z preparatami chemicznymi.

 

Dawkowanie: 

· uprawy pod osłonami – 200 ml preparatu rozpuścić w 100 L wody /1000 m2 uprawy (zabieg należy powtarzać co 7-10 dni)

· uprawy polowe oraz sady – 1- 2 L preparatu rozpuścić w 800 L wody / 1 ha (zabieg należy powtarzać co 15-20 dni, w celu osiągnięcia szybszego działania preparatu, zabieg należy powtarzać co 5-7 dni)

 

Skład:

· grzyby mikoryzowe – 1%

· bakterie ryzosferowe – 106 koloni /1 gram

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

· pH – 5,0- 11,0

· min temperatura – 5 ºC

· optymalna temperatura – 20-30 ºC

· maksymalna temperatura – 40 ºC

 

Właściwości preparatu:

· pH – 6,5

· gęstość -0,9 g/ cm3

· kolor – karmel

· postać preparatu- gęsty płyn

 

Opakowanie: 1L

TRIASH – mieszanka mikroorganizmów m. in. grzybów z rodzaju Trichoderma

TRIASH to mieszanka bakterii ryzosfery i grzybów mikoryzowych. Większość bakterii mikoryzowych kolonizuje korzenie roślin i zapewnia korzystne efekty, takie jak szybszy wzrostu roślin i zmniejszona podatność na niekorzystne warunki. Rozwinięty system jest w stanie wchłonąć wodę w czasach niedoboru, tym samym pozwala na przyswajanie fosforanów i żelaza z większą wydajnością. Obecne w TRIASH gatunki grzybów Trichoderma wpływają na zdrowotność roślin, działając jako biofiltr. Flora mikoryzowa przyczynia się do zwiększenia potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Grzyby z rodzaju Trichoderma działają na różne sposoby: kolonizując glebę lub części rośliny, zajmują fizyczną przestrzeń i zapobiegają w ten sposób namnażania się niepożądanych organizmów. TRIASH zawiera również mieszankę kilku gatunków bakterii ryzosferowych o dużym znaczeniu dla roślin. Działanie tych bakterii obejmuje antagonizm z organizmami niepożądanymi, produkcję metabolitów wtórnych, rywalizację o przestrzeń i wchłanianie składników odżywczych.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie mikroorganizmy wymagają organicznego źródła pożywienia. Zaleca się połączenie preparatu TRIASH w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny produktu.

Preparat TRIASH można łączyć z preparatami chemicznymi z wyjątkiem tych zawierających miedź lub chlor. Nie należy łączyć preparatu TRIASH z fungicydami.

 

Dawkowanie:

TRIASH należy stosować do podłoży ogrodniczych bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem przez równomierne zwilżenie podłoża 50-100 ml produktu na 1 m3 substratu.

• rośliny w uprawie pod osłonami – 200 ml / 1000 m2

• rośliny w uprawie polowej – 1,0-1.5 L / ha

• drzewa, podkładki i rośliny doniczkowe – moczenie systemu korzeniowego 1L/100L wody

 

Skład:

• grzyby mikoryzowe – 1%

• grzyb Trihoderma – 109 jtk. /gram

• bakterie ryzosferowe – 106 jtk. /gram

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

• pH – 4,0-9,0

• min temperatura – 5 ºC

• optymalna temperatura – 20-30 ºC

• maksymalna temperatura – 40 ºC

 

Właściwości preparatu:

• pH – 5,5-7,5

• gęstość -0,9 g/cm3

• kolor – karmel

• postać preparatu- gęsty płyn

 

Opakowanie: 1L

Zapytaj o produkt:

Polska Centralno - Wschodnia:

Michał Dudziński

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

Polska Południowa:

Łukasz Głuch

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

Polska Zachodnia:

Bartosz Mazurczak

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl


e-mail: info@ceres.pl

Szybki kontakt przez formularz online