Pożyteczne Mikroorganizmy

Firma Ceres w trosce o skuteczne wspomaganie roślin w walce z chorobami i szkodnikami oferuje produkty biologiczne. Preparaty te zawierają mikroorganizmy pożyteczne oraz pożywkę dla nich. Zawarte w preparatach grzyby i bakterie pomagają zwalczać owady, zapobiegają chorobom oraz zwiększają przyswajalność składników pokarmowych.

Zobacz broszurę „Zero Pozostałości”

BAS – Mieszanka bakterii m.in. rodzaju Bacillus

BAS może być ważną alternatywą dla ograniczania stresów biotycznych i abiotycznych wśród metod biologicznych. W przypadku zastosowań w rolnictwie ekologicznym BAS specjalnie chroni populacje bakterii z rodzaju Bacillus szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie i uważanych za nieodłącznych sojuszników w rolnictwie, zapewniając ekologicznie czystą i zrównoważoną metodę utrzymania zdrowego środowiska wzrostu roślin. Niektóre glebowe gatunki bakterii należące do rodzaju Bacillus okazały się skuteczne w utrzymywaniu środowiska sprzyjającego wzrostowi roślin. Bakterie te są zdolne do tworzenia endospor i dlatego są w stanie tolerować skrajne pH, temperatury i warunki osmotyczne. Bakterie Bacillus oferują kilka zalet w porównaniu do innych organizmów glebowych. Produkują lotne związki o rzeczywistym znaczeniu agronomicznym. Związki te odgrywają ważną rolę w hamowaniu rozwoju patogenów glebowych. Zawarte w preparacie BAS bakterie określane są jako bionawóz, ponieważ przekształcają nierozpuszczalne formy fosforu w formy przyswajalne dla roślin. Niektóre gatunki bakterii zawarte w BAS, należą do grupy bakterii stymulujących rozwój roślin, działanie pozostałych polega na utrwalaniu atmosferycznego azotu. Ponadto, wytwarzają one hormony, takie jak auksyny czy cytokininy, które stymulują rozwój korzeni. Są również niezbędne do uwalniania składników odżywczych, usuwania innych szkodliwych populacji bakterii. Dzięki powyższym działaniom bakterie Bacillus stają się coraz ważniejsze w zrównoważonych systemach rolniczych. BAS przeznaczony jest do aplikowania na liście lub bezpośrednio na podłoża ogrodnicze. Możliwe jest też stosowanie na nasiona, dzięki temu bakterie kolonizują rozwijający się system korzeniowy, tworząc konkurencje z innymi organizmami, które zagrażają systemowi korzeniowemu. Z uwagi na swój mikrobiologiczny charakter nie zaleca się mieszania BAS z innymi środkami chemicznymi

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie bakterie wymagają źródła azotu oraz węgla organicznego do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu BAS w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny bakterii.

 

Dawkowanie:

 • uprawy pod osłonami 200 ml /1000 m2 (oprysk nalistny, zabieg należy powtarzać co 7 – 10 dni)
 • uprawy polowe oraz sady 1-2 L/ha (oprysk nalistny, zabieg należy powtarzać co 10 – 20 dni)

 

Skład:

 • Azot organiczny 1%
 • Węgiel organiczny 10%
 • Materia organiczna 30%

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu bakterii zawartych w preparacie:

 • pH 4,0-9,0
 • min temperatura 5 ºC
 • optymalna temperatura 20-30 ºC
 • maksymalna temperatura 40 ºC

 

Właściwości preparatu:

 • pH 5,5-7,5
 • gęstość 1g / cm3
 • kolor karmel
 • postać preparatu- gęsty płyn

Opakowanie: 1L

CARBOGEN L - Płynna pożywka dla mikroorganizmów

CARBOGEN L to preparat na bazie drożdży, bogaty w łatwo dostępne aminokwasy w aktywnej postaci. CARBOGEN L stymuluje przemianę materii i aktywuje fizjologiczny wzrost roślin (wzrost części nadziemnej i rozwój korzeni, wzrost jakości owoców oraz wzrost suchej masy owoców i poziomu cukru), a także poprawia ich zdolność do przezwyciężania okresów stresów takich jak: wahania termiczne, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i stres wodny.

CARBOGEN L nie jest fizjologicznie aktywny tylko wobec roślin, ale stymuluje reprodukcję mikroorganizmów, które tworzą ryzosferę. Rozwój takich drobnoustrojów w glebie jest niezbędny dla żyzności gleby, ponieważ te organizmy są w stanie przetwarzać pewne substancje na farmy przyswajalne dla roślin.

 

Zastosowanie produktu:

CARBOGEN L to preparat na bazie drożdży. CARBOGEN L stymuluje przemianę materii i aktywuje fizjologiczny wzrost roślin (wzrost części nadziemnej i rozwój korzeni, wzrost jakości owoców oraz wzrost suchej masy owoców i poziomu cukru), a także poprawia ich zdolność do przezwyciężania okresów stresów takich jak: wahania termiczne, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i stres wodny.

W przypadku stosowania z preparatami BAS, BLANKA, KLOZER, TRIASH należy mieszać odpowiednio wcześniej w stosunku 1:1 w celu maksymalnego rozmnożenia populacji mikroorganizmów.

W przypadku oprysków należy unikać wody o odczynie zasadowym (pH>6,5)

 

Dawkowanie:

Pierwszy zabieg aplikacji należy przeprowadzić bezpośrednio przed sadzeniem lub podczas wytwarzania pąków 0,5 L / 1000 m2 (maksymalnie 3-5 L /  1000 m2) zabieg powtarzać co 4-6 tygodni przez cały cykl uprawy. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zastosować na glebę lub podłoże ogrodnicze bezpośrednio przed siewem/sadzeniem roślin.

 

Skład:

• Azot organiczny – 7,0%

• Węgiel organiczny – 15,0%

• Fosfor P2O5 – 2,3%

• Potas K2O – 5,0%

 

Właściwości preparatu:

• pH – 6,9

• gęstość -1g/cm3

• kolor – jasnobrązowy

• postać preparatu – gęsty płyn

KLOZER - Mieszanka grzybów owadobójczych m.in. z rodzajów Beauveria, Metarhizium oraz bakterii glebowych

KLOZER znajduje zastosowanie w glebach i podłożach ogrodniczych. Jest potężnym sojusznikiem w uprawach pod osłonami, a także w uprawach polowych. Głównym składnikiem KLOZER są grzyby m.in. z rodzaju Beauveria oraz Metarhizium, które odżywiają się białkami w ciele owadów. Grzyby te, inaczej zwane entomopatogenicznymi, można zaliczyć do najbardziej skutecznych naturalnych wrogów owadów z ekosystemów rolniczych. Grzyby z rodzaju Beauveria oraz Metarhizium mają szeroką gamę gatunków na których żerują, co stanowi ogromną zaletę w kontroli biologicznej owadów szkodliwych. Zawarte w preparacie grzyby, wzrastają na substancjach chitynowych z których zbudowane są pancerze stawonogów. Do skutecznego działania powyższych grzybów niezbędny jest kontakt owada z zarodnikami grzyba. Gdy owad jest zainfekowany, grzyb szybko rozwija się w jego wnętrzu, odżywiając się składnikami odżywczymi obecnymi w ciele owada, a zainfekowane owady przestają żerować i giną w ciągu kilku dni.

Zawarte w preparacie KLOZER grzyby atakują m. in. szpeciele, opuchlaki, wciornastki, mszyce, mączliki, pędraki, drutowce, gąsienice motyli, larwy muchówek.

KLOZER zawiera bakterie ryzosfery, które kolonizują system korzeniowy roślin i przynoszą korzystne efekty dla roślin, takie jak szybszy wzrostu i zmniejszona wrażliwość na stresy.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie grzyby wymagają źródła węgla organicznego do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu KLOZER w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny grzybów.

Preparatu KLOZER nie należy łączyć z preparatami chemicznymi.

 

Dawkowanie:

 • uprawy pod osłonami 200 ml /1000 m2 rozpuścić w 100 l wody (zabieg należy powtarzać co 7-10 dni w zależności od ilości owadów)
 • uprawy polowe oraz sady       1 – 2 l / 1 ha rozpuścić w 800 l wody (zabieg należy powtarzać min. 2 razy w sezonie)
 • podłoże do siewu                   150 ml / 1 m3  (preparat rozpuścić w wodzie i wymieszać z substratem)

 

Skład:

 • grzyby mikoryzowe – 1%
 • bakterie ryzosferowe – 1 milion jtk /g

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH                                             5,0 – 11,0
 • min temperatura                          5 ºC
 • optymalna temperatura                20 – 30 ºC
 • maksymalna temperatura             40 ºC

 

Właściwości preparatu:

 • pH 6,5
 • gęstość 0,9 g/ cm3
 • kolor karmel
 • postać preparatu gęsty płyn

Opakowanie: 1L

TRIASH – Mieszanka grzybów m. in. z rodzaju Trichoderma oraz bakterii glebowych

TRIASH to mieszanka bakterii ryzosfery i grzybów mikoryzowych. Większość bakterii mikoryzowych kolonizuje korzenie roślin i zapewnia korzystne efekty, takie jak szybszy wzrostu roślin i zmniejszona podatność na niekorzystne warunki. Rozwinięty system korzeniowy jest w stanie wchłonąć wodę w czasach niedoboru, tym samym pozwala na przyswajanie fosforanów i żelaza z większą wydajnością. Obecne w TRIASH gatunki grzybów Trichoderma wpływają na zdrowotność roślin, działając jako biofiltr. Flora mikoryzowa przyczynia się do zwiększenia potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Grzyby z rodzaju Trichoderma działają na różne sposoby: kolonizując glebę lub części rośliny, zajmują fizyczną przestrzeń i zapobiegają w ten sposób namnażania się niepożądanych organizmów. TRIASH zawiera również mieszankę kilku gatunków bakterii ryzosferowych o dużym znaczeniu dla roślin. Działanie tych bakterii obejmuje antagonizm z organizmami niepożądanymi, produkcję metabolitów wtórnych, rywalizację o przestrzeń i wchłanianie składników odżywczych.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie mikroorganizmy wymagają organicznego źródła pożywienia. Zaleca się połączenie preparatu TRIASH w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny produktu.

Preparat TRIASH można łączyć z preparatami chemicznymi z wyjątkiem tych zawierających miedź lub chlor. Nie należy łączyć preparatu TRIASH z fungicydami.

 

Dawkowanie:

 • Uprawy w podłożu 50 – 100 ml /  m3
 • Uprawy w glebie 1,0 – 1,5 L / ha
 • moczenie korzeni przed sadzeniem (rośliny doniczkowe oraz drzewa) 1 L/ 100 L wody

 

Skład:

 • grzyby mikoryzowe 1%
 • grzyb Trichoderma 10 miliard jtk. /g
 • bakterie ryzosferowe 10 milion jtk. /g

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH 4,0-9,0
 • min temperatura 5 ºC
 • optymalna temperatura 20-30 ºC
 • maksymalna temperatura 40 ºC

 

Właściwości preparatu:

 • pH 5,5-7,5
 • gęstość 0,9 g/cm3
 • kolor karmel
 • postać preparatu gęsty płyn

Opakowanie: 1L

FOXY - Mieszanka grzybów m.in. z rodzaju Fusarium oraz bakterii glebowych

Działanie preparatu FOXY polega na zapobieganiu występowaniu chorób odglebowych roślin dzięki zasiedleniu strefy korzeniowej przez pożyteczne grzyby Fusarium zawarte w FOXY. Zarodniki grzybów chorobotwórczych mogą przetrwać w glebie nawet kilka lat dlatego zaleca się zastosowanie FOXY w przypadku gdy choroby grzybowe pojawiły się w poprzednich latach, nawet gdy obecnie nie występują objawy chorobowe.

W mieszaninie znajduje się kilka innych pożytecznych gatunków grzybów i bakterii, które konkurują z patogenami przez produkcję metabolitów wtórnych, rywalizację o przestrzeń z patogenami i wchłanianie składników odżywczych.

Zawarte w FOXY mikroorganizmy przyczyniają się do rozwoju systemu korzeniowego przez przyspieszenie namnażania się komórek korzeni.

 

Zastosowanie produktu:

Preparat należy zastosować zapobiegawczo przed wystąpieniem objawów chorób na roślinach.

Zawarte w preparacie mikroorganizmy wymagają źródła pożywienia do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu FOXY w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał FOXY

Preparatu FOXY nie należy łączyć z preparatami chemicznymi w szczególności nie należy łączyć z fungicydami.

 

Dawkowanie:

 • Uprawy w podłożu (przed siewem/ sadzeniem) 1 -2 l /  m3
 • Uprawy w glebie (podlanie preparatem bezpośrednio po posadzeniu) 2 -3 l / ha
 • moczenie korzeni przed sadzeniem (rośliny doniczkowe oraz drzewa) 1 L/ 100 L wody

 

Skład:

 • grzyby mikoryzowe 1 %
 • bakterie ryzosferowe 400 milionów jtk. / g

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH 4,0-9,0
 • min temperatura 5 ºC
 • optymalna temperatura  20-30 ºC
 • maksymalna temperatura  40 ºC

 

Właściwości preparatu:

 • pH  5,5-7,5
 • gęstość 0,9 g/cm3
 • kolor  brązowawy
 • postać preparatu gęsty płyn

 

SPHERA- Mieszanka grzybów mikoryzowych z rodzaju Glomus oraz bakterii glebowych

SPHERA to mieszanka pożytecznych bakterii glebowych oraz grzybów mikoryzowych. Zawarte w preparacie grzyby z rodzaju Glomus tworzą z korzeniami roślin mikoryzę – obopólną współpracę organizmu grzyba i rośliny. Roślina dostarcza grzybowi produkty fotosyntezy w postaci cukrów, grzyb transportuje do rośliny składniki mineralne.

Mikoryza powoduje większą odpornością roślin na stresy, takie jak nadmierne zasolenie, susza, niskie temperatury. Rośliny których korzenie zostały zasiedlone przez grzyby Glomus są w stanie pobierać większe ilości makroskładników, w szczególności związki fosforu.

Mikoryza stwarza szczególnie korzystne warunki do życia wielu bakterii glebowych w strefie korzeniowej. SPHERA zawiera kilka pożytecznych dla roślin gatunków bakterii jak pozyskujące azot z powietrza Azotobacter, Pseudomonas stymulujące wzrost roślin oraz Bacillus megaterium odpowiedzialne za przyswajanie związków fosforu.

Głównym efektem działania SPHERA jest zwiększenie objętości systemu korzeniowego (do siedmiu razy większy system korzeniowy) oraz zwiększenie powierzchni z jakiej roślina może chłonąć mikro i makroelementy.

 

Zastosowanie produktu:

Zawarte w preparacie mikroorganizmy wymagają źródła pożywienia do rozwoju. Zaleca się połączenie preparatu SPHERA w wodnym roztworze z preparatem CARBOGEN L minimum na dobę przed planowaną aplikacją aby w pełni wykorzystać potencjał SPHERA

Preparatu SPHERA nie należy łączyć z preparatami chemicznymi. Nie należy łączyć preparatu SPHERA z fungicydami.

 

Dawkowanie:

 • uprawy szklarniowe 200 – 300 ml / 1000 m2
 • uprawy polowe 2 -3 l / ha
 • podłoże do siewu 150 – 200 ml / m3

 

Skład:

 • grzyby mikoryzowe  5 %
 • bakterie glebowe  400 milionów jtk. / g

 

Wymagane warunki glebowe dla wzrostu mikroorganizmów zawartych w preparacie:

 • pH 5,0 – 8,0
 • min temperatura 5 ºC
 • optymalna temperatura  20-30 ºC
 • maksymalna temperatura  40 ºC

 

Właściwości preparatu:

 • pH 5,5-7,5
 • gęstość 1 g/cm3
 • kolor  karmel
 • postać preparatu gęsty płyn

 

Zapytaj o produkt:

Polska Centralno - Wschodnia:

Michał Dudziński

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

Polska Południowa:

Łukasz Głuch

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

Polska Zachodnia:

Bartosz Mazurczak

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl


e-mail: info@ceres.pl

Szybki kontakt przez formularz online