• Ceres
  • /
  • Preparaty poprawiające odżywienie roślin

BIOFERTI SOIL G 20 granulat

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae, Funnelliformis caledonium (endo-mikoryza), Bacillus megaterium, Azotobacter vinelandii, Rhodopseudomonas palustris (bakterie PGPR), Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum  (grzyby PGPF). Połączenie SPHERA i TRIASH w jednym produkcie.
Więcej

NITRO FIX

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Azotobacter vinelandii (bakterie PGPR) Szybko rozwijająca się w roślinie bakteria wiążąca i przekazująca roślinie azot z powietrza. Stosowana jako uzupełnienie nawożenia azotowego daje efekt synergii, pozwalający na zwiększenie masy zielonej.

Więcej

SPHERA- Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae, Funnelliformis caledonium (endo-mikoryza), Bacillus megaterium, Azotobacter vinelandii, Rhodopseudomonas palustris (bakterie PGPR). Mikoryza znacznie mocniejsza od pozostałych naszych preparatów, i dodatkowo bakterie o szerokim zakresie wsparcia dla roślin – udostępnianie składników niedostępnych w podłożu, wiązanie azotu z powietrza i produkcja związków wspomagających wzrost, rozwój i odporność na stresy abiotyczne.
Więcej

TRIASH – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum (grzyby PGPF). 3 gatunki Trichodermy dobrane tak, żeby szybko skolonizować dowolne środowisko rozwoju korzeni. Rozkłada pozostałości chemiczne, pozostałości wydzielin korzeniowych w monokulturach, przyspiesza obrót składników w glebie. Wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby i nicienie.
Więcej

ACTIVE PLUS

Zawiera : Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis (bakterie PGPR) Zestaw bakterii PGPR szybko zasiedlających środowisko korzenia i liści. Wiele procesów wspomagających rośliny, przyspieszony obrót materii w glebie, kolonizacja blaszki liściowej. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie . Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z […]

Więcej

BALY – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis ( bakterie PGPR), Aureobasidium pullulans (grzyb PGPF). Bakterie i grzyby kolonizują środowisko glebowe lub liście, produkują różnego rodzaju substancje jak hormony wzrostu, siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby przyczyniając się do szybszego wzrostu i rozwoju roślin oraz, szczególnie ostatnia z nich wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby takie jak szara pleśń. Przyspiesza obieg składników w glebie. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie . Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z dodatkiem CALCIO MAX
Więcej

BAS – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera : Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus velezensis ( bakterie PGPR). Bakterie kolonizują środowisko glebowe lub liście , produkują różnego rodzaju substancje jak hormony wzrostu, siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby przyczyniając się do szybszego wzrostu i rozwoju roślin oraz , szczególnie ostatnia z nich wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby wiązek przewodzących. Przyspiesza obieg składników w glebie. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie. Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z dodatkiem CALCIO MAX.
Więcej

MATOZILL – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność nicieni cystowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Pachonia chlamydosporia, Purpureacillium liliacinum (grzyby PGPF). Grzyby kolonizują środowisko glebowe i wnętrze korzeni. Wpływają na łagodny przebieg stresów u różnych gatunków jedno i dwuliściennych. Jednocześnie wykazują właściwości ograniczające straty spowodowane występowaniem nicieni. Wszystkie preparaty z tej grupy najlepiej stosować z aktywatorem CARBOGEN L.
Więcej

BLANKA – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Cordyceps fumosorosea, Lecanicillium lecanii (grzyby PGPF) Grzyby kolonizują środowisko glebowe i roślinę - korzenie, pędy i liście. Mają możliwość dostarczania roślinom azotu z rozkładanych larw i owadów dorosłych. Powodują szybszy wzrost korzeni. Pomocny na stanowiskach z mszycą, mączlikiem, wciornastkiem, opuchlakiem, pędrakiem, drutowcem, pchełką, śmietką, komarnicą, rolnicą w dowolnej uprawie, szczególnie przydatny w uprawach szklarniowych.
Więcej

KLOZER – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae (grzyby PGPF), Grzyby kolonizują środowisko glebowe i roślinę - korzenie, pędy i liście. Mają możliwość dostarczania roślinom azotu z rozkładanych larw i owadów dorosłych. Powodują, szybszy wzrost korzeni. Pomocny na stanowiskach z opuchlakiem, pędrakiem, drutowcem, pchełką, śmietką, komarnicą, rolnicą w dowolnej uprawie.
Więcej
Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!