BIOBACTER®  – Nawóz WE – dolistny o działaniu odkażającym

Nawóz mikroelementowy zawierający cynk. Dzięki formule bazującej na kwasach jest łatwo przyswajalny, łatwo mieszalny z większością nawozów, poprawia ich przyswajalność, czyści blaszkę liściową z osadów, poprawia jakość wody irygacyjnej w zakresie wykwitów glonów i śluzu, osusza blaszkę liściową zaatakowaną przez grzyby, oczyszcza podłoże uprawowe i doniczki torfowe z saprofitów.
Więcej

BIOFERTI SOIL G 20 granulat

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae, Funnelliformis caledonium (endo-mikoryza), Bacillus megaterium, Azotobacter vinelandii, Rhodopseudomonas palustris (bakterie PGPR), Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum  (grzyby PGPF). Połączenie SPHERA i TRIASH w jednym produkcie.
Więcej

NITRO FIX

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Azotobacter vinelandii (bakterie PGPR) Szybko rozwijająca się w roślinie bakteria wiążąca i przekazująca roślinie azot z powietrza. Stosowana jako uzupełnienie nawożenia azotowego daje efekt synergii, pozwalający na zwiększenie masy zielonej.

Więcej

SPHERA- Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae, Funnelliformis caledonium (endo-mikoryza), Bacillus megaterium, Azotobacter vinelandii, Rhodopseudomonas palustris (bakterie PGPR). Mikoryza znacznie mocniejsza od pozostałych naszych preparatów, i dodatkowo bakterie o szerokim zakresie wsparcia dla roślin – udostępnianie składników niedostępnych w podłożu, wiązanie azotu z powietrza i produkcja związków wspomagających wzrost, rozwój i odporność na stresy abiotyczne.
Więcej

TRIASH – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum (grzyby PGPF). 3 gatunki Trichodermy dobrane tak, żeby szybko skolonizować dowolne środowisko rozwoju korzeni. Rozkłada pozostałości chemiczne, pozostałości wydzielin korzeniowych w monokulturach, przyspiesza obrót składników w glebie. Wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby i nicienie.
Więcej

ACTIVE PLUS

Zawiera : Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis (bakterie PGPR) Zestaw bakterii PGPR szybko zasiedlających środowisko korzenia i liści. Wiele procesów wspomagających rośliny, przyspieszony obrót materii w glebie, kolonizacja blaszki liściowej. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie . Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z […]

Więcej

BALY – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis ( bakterie PGPR), Aureobasidium pullulans (grzyb PGPF). Bakterie i grzyby kolonizują środowisko glebowe lub liście, produkują różnego rodzaju substancje jak hormony wzrostu, siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby przyczyniając się do szybszego wzrostu i rozwoju roślin oraz, szczególnie ostatnia z nich wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby takie jak szara pleśń. Przyspiesza obieg składników w glebie. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie . Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z dodatkiem CALCIO MAX
Więcej

BAS – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i odporność na choroby

Zawiera : Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus velezensis ( bakterie PGPR). Bakterie kolonizują środowisko glebowe lub liście , produkują różnego rodzaju substancje jak hormony wzrostu, siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby przyczyniając się do szybszego wzrostu i rozwoju roślin oraz , szczególnie ostatnia z nich wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez choroby wiązek przewodzących. Przyspiesza obieg składników w glebie. Stosowany może być doglebowo lub nalistnie. Przy stosowaniu nalistnym warto użyć najpierw BIOBACTER lub SILVER z dodatkiem CALCIO MAX.
Więcej

MATOZILL – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność nicieni cystowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Pachonia chlamydosporia, Purpureacillium liliacinum (grzyby PGPF). Grzyby kolonizują środowisko glebowe i wnętrze korzeni. Wpływają na łagodny przebieg stresów u różnych gatunków jedno i dwuliściennych. Jednocześnie wykazują właściwości ograniczające straty spowodowane występowaniem nicieni. Wszystkie preparaty z tej grupy najlepiej stosować z aktywatorem CARBOGEN L.
Więcej

TURI-MZ

Zawiera :Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus thuringensis var. israelensis  (bakteria PGPR) Bakterie kolonizują środowisko glebowe lub liście, produkują różnego rodzaju substancje jak siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby oraz związki unieszkodliwiające larwy muchówek. Pomocny na stanowiskach z ziemiórką, komarnicą, śmietką, komarami, itp.

Więcej

TURI-L – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Bacillus thuringensis var. kurstaki (bakteria PGPR) Bakterie kolonizują środowisko glebowe lub liście , produkują różnego rodzaju substancje jak siderofory (chelaty), kwasy uwalniające nierozpuszczalne związki fosforu do gleby oraz związki unieszkodliwiające gąsienice. Pomocny na stanowiskach z rolnicami, ćmą bukszpanową, zwójkami i innymi gąsienicami na dowolnym rodzaju upraw.
Więcej

BLANKA – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Cordyceps fumosorosea, Lecanicillium lecanii (grzyby PGPF) Grzyby kolonizują środowisko glebowe i roślinę - korzenie, pędy i liście. Mają możliwość dostarczania roślinom azotu z rozkładanych larw i owadów dorosłych. Powodują szybszy wzrost korzeni. Pomocny na stanowiskach z mszycą, mączlikiem, wciornastkiem, opuchlakiem, pędrakiem, drutowcem, pchełką, śmietką, komarnicą, rolnicą w dowolnej uprawie, szczególnie przydatny w uprawach szklarniowych.
Więcej

KLOZER G 20 – granulat

Zawiera:Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza)Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae (grzyby PGPF) Grzyby kolonizują środowisko glebowe i roślinę – korzenie, pędy i liście. Mają możliwość dostarczania roślinom azotu z rozkładanych larw i owadów dorosłych. Powodują, szybszy wzrost korzeni. Pomocny  na stanowiskach z opuchlakiem, pędrakiem, drutowcem, pchełką, śmietką, komarnicą, rolnicą w dowolnej uprawie.

Więcej

KLOZER – Szczepionka mikoryzowa poprawiająca jakość gleby i ograniczająca działalność szkodliwych owadów oraz bakterii glebowych

Zawiera: Glomus intraradices, Glomus mossae (endo-mikoryza), Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae (grzyby PGPF), Grzyby kolonizują środowisko glebowe i roślinę - korzenie, pędy i liście. Mają możliwość dostarczania roślinom azotu z rozkładanych larw i owadów dorosłych. Powodują, szybszy wzrost korzeni. Pomocny na stanowiskach z opuchlakiem, pędrakiem, drutowcem, pchełką, śmietką, komarnicą, rolnicą w dowolnej uprawie.
Więcej
Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!